Misja przedszkola


Misją Przedszkola nr 33 jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom. Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rozwija gotowość do odkrywania świata, kształtuje społeczną i emocjonalną dojrzałość dziecka, a także wpaja poczucie własnej wartości. Zwraca uwagę na ważność koleżeństwa i szacunku dla innych.

Get Adobe Flash player

Licznik Odwiedzin

022149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
46
605
21137
1414
1209
22149
17-10-2019 16:00

Login Form

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś, w którym co roku bierze udział 60% przedszkoli z całej Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 3,5 miliony dzieci. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi lekcyjnemu przygotowują ciekawe i pasjonujące zajęcia dzięki czemu dzieci bawią się, uczą i poznają świat przyrody. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

 

 

„Szkoła Przyjazna Środowisku”

Priorytetem naszego przedszkola już od wielu lat są różnorodne działania związane ze zdrowiem oraz przyrodą i ekologią. Posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna środowisku”, który otrzymaliśmy w 2018 roku. To zobowiązuje nas do podejmowania szerokich działań w przedszkolu
i poza nim przy współpracy personelu, zaprzyjaźnionych instytucji, rodziców oraz społeczności lokalnej.

Codzienne działania edukacyjne realizowane są w oparciu nie tylko
o obserwację, ale przede wszystkim o działania praktyczne. Przedszkole jest organizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze ekologicznym na terenie placówki i w środowisku lokalnym, chętnie włącza się w akcje związane z ochroną przyrody.

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole bierze udział w projekcie

 „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

Celem projektu jest wyróżnienie placówek, które:

1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.

2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

3. Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.

4. Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

 

 

Założenia Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole przystąpiło do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu", przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.  Dokładne informacje o regulaminie przyznania placówce Certyfikatu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Nie znaczy to, że dopiero teraz społeczność przedszkola zainteresowała się tematyką kształtującą i promującą postawy patriotyczne. Co roku upamiętniamy najważniejsze dla Polski wydarzenia , poznajemy historię i piękno naszego regionu. Dbamy o tradycje i wartości. Zabiegi o uzyskanie certyfikatu pozwolą nam na uporządkowanie, zebranie i ocenienie naszych działań.

 

 

 

 

            Krajowy Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej
                                    „Czyste powietrze wokół nas”

 

 

Program pn. "Czyste powietrze wokół nas" powstał w 1997 roku. Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Nad programem pracował zespół złożony z: lekarzy: pediatry i onkologa, pedagogów, psychologów, socjologów z Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Onkologii w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.


 

 

 

Copyright © 2019 Przedszkole 33  Rights Reserved.