Misja przedszkola


Misją Przedszkola nr 33 jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom. Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rozwija gotowość do odkrywania świata, kształtuje społeczną i emocjonalną dojrzałość dziecka, a także wpaja poczucie własnej wartości. Zwraca uwagę na ważność koleżeństwa i szacunku dla innych.

Get Adobe Flash player

Licznik Odwiedzin

022134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
46
590
21137
1399
1209
22134
17-10-2019 15:15

Login Form

komputer misio

Bezpieczne wykorzystanie komputera i Internetu do wspomagania twórczego rozwoju dziecka w przedszkolu.

Jest Programem zajęć nadobowiązkowych
mających na celu zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym
z obsługą komputera i Internetu.

Komputer to nowoczesne narzędzie edukacyjne o różnych możliwościach zastosowań. Ułatwia on naukę i stwarza możliwość edukacji poprzez zabawę. Podczas zajęć z komputerem dzieci zdobywają nowe umiejętności i wiadomości. Zapoznają się z układem urządzeń, nazwami poszczególnych elementów zestawu, uczą się zasad jego funkcjonowania.


Argumenty przemawiające za stworzeniem dziecku warunków umożliwiających kontakt z komputerem i Internetem:
• poprzez różnorodność bodźców audiowizualnych komputer gwarantuje wysoki poziom zaangażowania dzieci w wykonywane zadania,
• pozwala na manipulowanie obrazami, przekształcanie ich z szansą szybkiej korekty,
• sprzyja rozwijaniu sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia,
• jeśli się wie, gdzie szukać, staje się „kopalnią” wiedzy,
• w obecnej sytuacji stanowi niezbędne narzędzie, więc jeśli dziecko poprzez bezpieczną zabawę wcześnie „oswoi” się z nim, w przyszłości będzie swobodniej posługiwało się tym narzędziem.


Komputer połączony z Internetem może być wspaniałym narzędziem rozwoju i źródłem radości, jednak używane nieumiejętnie, stanowi przyczynę poważnych problemów. Czym będzie dla naszych dzieci, zależy w dużej mierze od nas samych.
Należy nieustannie pamiętać, że komputer nie rozwiązuje niczego sam, a tym bardziej nie rozwiązuje wszystkiego – jest zaledwie narzędziem, mimo całej swej złożoności. Aby mógł pracować, komputer wymaga oprogramowania, którego jakość, obok cech konstruktywnych sprzętu, decyduje o jego przydatności. Właściwe rozeznanie i rozsądek przy dokonywaniu wyborów, zarówno sprzętu oraz oprogramowania, jak i miejsc oraz rodzajów i zakresów zastosowania komputerów, są nieodzownymi warunkami skuteczności wprowadzania informatyki gdziekolwiek, a więc i do szkoły i przedszkola.


Komputer może wiec pełnić formę środka dydaktycznego w procesie kształcenia, realizowanym przez nauczyciela (pod jego kierunkiem i we współpracy z uczniem) lub podejmowanym samodzielnie przez ucznia i to niezależnie od tego, czy owe działania mają służyć zgłębieniu wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, samopoznaniu i samorozwojowi czy też wymienianie myśli z osobami oddalonymi terytorialnie.


Wprowadzając zajęcia komputerowe w przedszkolu, możemy zapewnić z jednej strony przyjemny kontakt z tym urządzeniem, z drugiej zaś musimy jednak dbać o to, by kształtować w dziecku prawidłowy stosunek do niego.
W domu dzieci często już od najmłodszego wieku zasiadają przed ekranem bez kontroli czasu oraz jakości tego, co oglądają lub robią. Należy uświadomić zarówno im samym, jak i ich rodzicom, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym. Trzeba zwracać uwagę na dozowanie i kontrolowanie czasu spędzonego przed monitorem, jak również dbać o prawidłową postawę i odległość wzroku od ekranu. Rodzice dopuszczając dziecko do komputera, nie zawsze mają świadomość, jakie zagrożenie stanowi nieprawidłowe korzystanie z tego urządzenia. Praca z komputerem wymaga więc odpowiedzialności.


Zawsze należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach:
• z komputera i Internetu należy korzystać wtedy, gdy są potrzebne do spełnienia określonych funkcji wychowawczo-dydaktycznych,
• treści przekazywane bądź utrwalane za pomocą komputera i Internetu powinny wiązać się bezpośrednio z zajęciem i jego celami,
• czas pracy powinien być dokładnie zaplanowany,
• sprzęt komputerowy i zaplanowane do wykorzystania programy powinny być sprawdzone i przygotowane wcześniej,
• gry i programy, z których korzysta nauczyciel, muszą być odpowiednie do wieku i zainteresowań dziecka.
• należy stosować indywidualizację stopnia trudności zadań dla dzieci


Cele programu:
• nauczenie dziecka samodzielnego wyboru odpowiedniej aktywności z komputerem i Internetem, tak aby wyeliminować „brutalne gry akcji”
• wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera.
• nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem.
• wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera i Internetu.
• zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców.
• nabywanie pozytywnych doświadczeń przez umożliwienie dziecku pozytywnego kontaktu z komputerem.
• wykorzystanie komputera do „zabawy” i „nauki” w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.
• utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy w atrakcyjny dla dziecka sposób.
• wprowadzenie do słownika dzieci słów „kluczy” słownika informatycznego.
• uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i Internetu.
• wskazanie użyteczności komputerów połączonych do sieci w nauce, pracy i zabawie.

 

Copyright © 2019 Przedszkole 33  Rights Reserved.