Misja przedszkola


Misją Przedszkola nr 33 jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom. Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rozwija gotowość do odkrywania świata, kształtuje społeczną i emocjonalną dojrzałość dziecka, a także wpaja poczucie własnej wartości. Zwraca uwagę na ważność koleżeństwa i szacunku dla innych.

Get Adobe Flash player

Licznik Odwiedzin

022159
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
46
615
21137
1424
1209
22159
17-10-2019 16:12

Login Form

 

tancerka

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE

             Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grup:

5-6-latków: 30 minut

3-4-latków: 20 minut

    
         Zajęcia rytmiki prowadzone są w oparciu o metodę Emila Jaquesa - Dalcroze`a, metodę pedagogiczno- artystyczną, która poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo – głosowo – ruchowe realizuje cele wychowania ogólnego. Środki dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi to przede wszystkim instrumentarium stworzone przez Carla Orffa oraz liczne pomoce w postaci różnorodnych rekwizytów.
       Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

           Zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- kształcenie poczucia rytmu
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

         Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw rytmicznych wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez: kształtowanie społecznych postaw i zachowań, nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie, rozwijanie silnej woli, budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków, wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności, kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności. Formy i rodzaje zajęć: śpiew, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki, gra na instrumentach perkusyjnych.

Śpiew
Jest jedną z podstawowych form ekspresji dziecka, a piosenka najprostszym utworem muzycznym, który dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć.
Dzięki różnorodności charakteru i nastroju śpiewanych piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje się jego postawa estetyczna. Zbiorowy śpiew w grupie przedszkolnej stanowi jedno z pierwszych doświadczeń dziecka we wspólnym działaniu.

Zabawy ruchowe przy muzyce
Ruch pozwala wyrazić osobowość dziecka: uczucia, myśli, emocje. Przede wszystkim służy on do nawiązywania kontaktów w komunikowaniu się z otoczeniem. Dziecko pozbawione ruchu staje się niespokojne i pełne zahamowań. Brak naturalnej swobody ruchu wpływa także niekorzystnie na jego rozwój psychiczny i fizyczny. Rodzaje zabaw ruchowych przy muzyce: zabawy ilustracyjne i inscenizowane, zabawy rytmiczne, zabawy taneczne.

Taniec
Ćwiczenia ruchowo- taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo- ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia te również rozwijają wyobraźnię dziecka, mobilizują go do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów, dostarczają nowych pomysłów i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie. Podstawowe elementy tańca i ruchu, mogą pomóc dziecku w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć, doświadczeń; w zwiększaniu własnego potencjału twórczego; w osiąganiu harmonii we wszystkich sferach osobowości. Dziecko w sytuacjach codziennego życia wykonuje wiele różnych ruchów: biega, skacze, podskakuje, unosi ręce, klaszcze w dłonie, porusza każdą częścią ciała. Gdy usłyszy muzykę, zaczyna tańczyć wykorzystując te codzienne ruchy. Podczas zajęć rytmicznych dzieci mają możliwość nauczenia się tańców integracyjnych np. Le Bastringlo, tańców ludowych np. POLKA, tańca towarzyskiego np. cha-cha.

Gra na instrumentach perkusyjnych
Dzięki grze na instrumentach kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija się również poczucie rytmu. Wspólne muzykowanie wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka. Grę na instrumentach stosujemy w: ćwiczeniach słuchowych, rytmicznych i ruchowych, w powiązaniu z piosenką, w zadaniach twórczych.

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną

Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,

uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,

lecz również bardziej szczęśliwą.”

/E. Sourian/

 

20151112 104428

 20151126 110843

20151126 111640nuty

 

 

Copyright © 2019 Przedszkole 33  Rights Reserved.